presentació

CMT Arquitectes Associats S.L.P. és una societat de serveis professionals d'arquitectura i urbanisme ubicada a Barcelona.

Es va constituir oficialment l'any 1991 a partir de l'equip d'arquitectes format per Joan Francesc Chico Contijoch, Joan Maria Marco Cardona i Joan Carles Theilacker Pons, en continuïtat amb el despatx professional obert a Barcelona des de 1972.

L'any 2008 s'incorporen a la societat les arquitectes Montserrat Carrera Daví i Cecília Ripoll Piñol, i més tard, l'any 2018, l'arquitecte Manel Pelegrina Jordan.

CMT Arquitectes Associats S.L.P. ofereix la prestació de serveis professionals relacionats amb l'urbanisme, l'arquitectura i la construcció, especialment referits als següents aspectes:

  • Redacció de Projectes i Direcció d'Obres d'Edificació
  • Estudis de Viabilitat i Assessorament en Desenvolupaments Urbanístics i d'Edificació
  • Redacció i Gestió de Planejament Urbanístic
  • Valoracions i Dictàmens
  • Anàlisi Arquitectònic i Urbanístic d'Actius Immobiliaris